De gemeenschap

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Wist je dat ... ?

Wist je dat ... ?
logoNL0409.jpg

Wist je dat....?

 

Zou je willen leven in een wereld zonder geweld? Wist je dat geweld niet alleen ‘fysiek geweld' is , maar dat er veel andere vormen van geweld zijn die je kan herkennen? De onderstaande lijst geeft je een aantal voorbeelden die bedoeld zijn  om  te helpen bewust te worden van  deze verschillende vormen van geweld die menselijk leed produceren en die we zelf soms ook toepassen, waarmee we de wereld om ons heen vergiftigen. 

 

Economisch geweld bijvoorbeeld:

Anderen gebruiken of voordeel slaan uit anderen om er economisch beter van te worden... Mensen zo min mogelijk betalen...werknemers oplichten...gebrek aan medische verzorging veroorzaakt door een op winst gericht gezondheidszorg systeem...de mentaliteit van ‘recht hebben'... privatiseren en de verkoop van natuurlijke bronnen als water ( die aan alle mensen toebehoren) ...verborgen kosten en rente niveaus waardoor mensen opgelicht worden..., etc.

 

Psychologisch geweld bijvoorbeeld:

Verbaal geweld (anderen degraderen, etc.)... anderen afwijzen, uitsluiten, of veroordelen...intimidatie of bedreigen...het indringend3 geweld dat op TV en in films wordt getoond...opdringerige reclame waar je ook gaat ( er wordt je constant iets verkocht)...je geloof of waarden opleggen aan anderen...discriminatie in al zijn vormen...etc.

 

Fysiek geweld bijvoorbeeld:

Elke vorm van fysieke schade aan anderen toegebracht... oorlogen ( en bovendien het onderliggende geloof dat fysiek geweld een goede methode is om problemen op te lossen... huiselijk geweld... marteling... kinderen slaan...etc.

 

Raciaal/cultureel geweld bijvoorbeeld:

Discriminatie gebaseerd op ras/huidskleur of cultuur...het negeren van de armoede en lage levensstandaard waaronder miljoenen lijden door gebrek aan mogelijkheden... als op mensen van verschillend ras of etniciteit wordt neergekeken als zouden ze mindere mensen zijn... onrechtvaardigheid die voortkomt uit het afwijzen van bepaalde culturele gewoontes en normen... als mogelijkheden achtergehouden worden vanwege raciale of culturele factoren...etc.

 

Religieus geweld bijvoorbeeld:

Een standpunt dat andere overtuigingen of standpunten als onwaardig beschouwt omdat ze anders zijn dan de eigen...religieuze oorlogen... religieus onderwijs dat schuldgevoel promoot... intolerantie tegen niet-gelovigen of mensen van andere geloven... anderen uitsluiten vanwege religieuze overtuigingen...etc.

 

Seksueel geweld bijvoorbeeld:

 Ongelijkwaardigheid ( in salaris en anders) gebaseerd op geslacht of seksuele voorkeur... manipulatieve marketting of fysieke schoonheid als een nastrevenswaardig doel en waarde. Verkrachting en andere vormen om anderen te controleren voor seksuele doelen... onderdrukking of verdachtmaking van seks als iets smerigs... seksuele slavernij... verleiding van anderen voor egoïstische doelen... etc.

 

 

 

De belofte van een geweldloze wereld is een werkelijkheid waaraan we vandaag kunnen beginnen te bouwen. Het kan werkelijkheid worden als we allemaal ons deel doen. ...

en het doorvertellen aan anderen.

 

       Info over de aankomende wereldMars voor Vrede en geweldloosheid op www.theworldmarch.org en www.wereldmars.nl 

DEVELOPMENT MODE